Om oss

Oss.pngKSV skal være en forening til støtte for Krigsskolen. Vi står for de samme kjerneverdier som KS står for, og som er nedfelt i grunnlaget for offisersutdannelsen i Hæren.

Medlemmene (ca 380) utgjør vår samlede "kompetansedatabase", og KS-kullene spenner over perioden 1939 til 2008. Sammen med kadetter  og ansatte på KS utgjør de målgruppen for virksomheten til foreningen. Imidlertid er det viktig å rette blikket utad også. Derfor har vi en del aktiviteter sammen med andre grupper. KSV er også medlem i Folk og Forsvar, - en paraplyorganisasjon som i  2008 har 73 medlemsorganisasjoner.

Styret i KSV har månedlige styremøter (unntatt mai og juli), og vi samles normalt i Tollbodgaten 10. Der har vi også et eget kontor hvor arkiver og annet oppbevares.

Noen spør HVORDAN vi støtter KS? Først og fremst støtter vi KS med ting som skolen ønsker seg. Vi har en utmerket dialog med skoleledelsen, og samarbeider tett om de prosjektene vi starter opp.

Her er noen eksempler fra "skrytelista" vår:

  • KSV sto for arrangementet i Konserthuset ifn KS' 250-årsjubileum.
  • KSV har gitt en modell av T-10 (står utstilt i skolebygget).
  • KSV fikk skrevet og utgitt boken "For parykk og sabel", - boken om T-10's historie.
  • KSV deler årlig ut Hedersprisen til en kadett i avgangskullet (se vedtektene).
  • I 2005 skjenket KSV portretter av HM Kongen og HM Dronningen til skolen. Portrettene henger i hhv Konge- og Dronningsalongen på KS.
  • I 2009 skjenket vi minneplater over Krigsskolekadettene som hadde falt i strid.
  • Fra tid til annen støtter vi Forposten med ting de trenger (nytt kamera etc).
  • Det arrangeres to plenumsmøter i året - Høst og Vårmøtet.

Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…