Styre og medlemmer

Styreleder:
Nestleder:

Asgeir Myhre  17
Observatør:

President og visepres i Kadettsamfunnet

Sekretær /
kasserer:


Valgkomitè:

Per Olav Apalnes      16

Kjell T. Pettersen      15


Styremedlem:

Styremedlem:

Sigurd Heier          16

Ranie Tomter          16
Revisor:

Tom M Simonsen      16

Roar Smedsrød         16

Styremedlem:

Hans Petter Herland 16
Styremedlem:

Styremedlem:

BjørnEidsvåg  17

Jørn  Buø               17

 "16" betyr valgår

Vara:


 

Vara:

Thomas L Bergheim 16

Vara:
Medlemsliste

Æresmedlemmer:
Åge Skjellum 2011
Ingeborg Løvenskiold 2015
Arne Pran 2017

Nedenstående 178 har betalt for livsvarig medlemskap, 31.mars2017

Noen som mangler fra ditt kull?

Alne, Johan
Andersen, Leif Magne
Apalnes, Per Olav
Askeland, Tore
Bang-Johansen, Nils
Bech, Tomas
Berntsen, Bernt Kristian
Berntsen, Ole Johan (lektor)
Bjørnetrø, Tore
Bjørnsgaard, Torolv
Borud, Helje
Brekke, Rune
Brovold, Bernt Iver Ferdinand
Bruun, Tom 
Buseth, Leif
Buø, Jørn
Bæra, Svein
Chramer, Christian
Dahl, Bjørn Robert
Damsleth, Einar Wilhelm
Diesen, Sverre
Dotseth, Audun
Drivenes, Knut Olav
Eek,Fred Arild
Elsebø, Olav
Emaus, Ole Christian
Engebretsen, Harald
Engen, Geirhild Snildal
Estberg,Godsveen Kristian
Fagerland, Jan
Fladeby, Lars-Emil
Fladeby, Sondre Friid
Fosmo, Ole Arild
Framnes, Tor Gunnar
Friis, Sigurd (Tidligere sjef)
Gaure, Pål Alexander
Gjerde, Ingrid Margrethe (Tidligere sjef)
Glevold, Harald
Granhaug, Jan
Grantangen, Erik
Granli, Bjarne
Gransæther, Tore Kielland
Granås, Jørn
Groth, Carl Henrik
Grumstad, Arne Jørgen
Grunnaleite, Gunnar Vidar
Gullvikmo, Kolbjørn Elias
Haaverstad, Terje
Hals, Barthold
Hamang, Jens Petter Kvale
Hanto, Johannes
Haugen, Roar Jens
Hauger, Jon Terje
Hammer, Erik
Hansen, Lasse
Hansen, Per Ola
Haugen, Tom
Heggelund, Finn Ola
Hegreberg, Jostein Arvid
Heier, Sigurd
Heimsjø, Bjørn
Herland, Hans Petter
Hildre, Stein Haldor
Hindenes, Trygve Oskar
Hokstad,Svend Arne 
Holm, Sverre
Holmenes, Geir (Tidligere sjef)
Hovland, Rune
Hybertsen, John E.
Jahr, Knut
Jahren, Jens Bernhard
Jakobsen, Rune Tidligere sjef)
Janas, Leif Morgan
Jensen, Gunnar Hugo
Johannessen, Odin (Tidligere sjef)
Johansen, Håvard
Johansen, Morten Ragnvald
Johansen, Per Christian
Johansen, Tore
Johnsen, Eskil
Jødal, Thorbjørn
Karlsen, Hans Petter
Karlsen, Jan Erik
Karlsen, Reidar Kristian
Karlstad, Tore
Killingstad, Magne
Kjendlie, Petter
Kran, Knut-Andreas
Kristiansen, Tom
Kvesetberget, Per Roar
Kvilvang, Nils
Larsen, Knut
Larsen, Kåre Einar Skåla
Laudal, Mattis
Lundberg, Gunnar
Lunde, Erik
Lysenstøen, Thor Arne
Løcka, Johnny
Løvenskiold, Ingeborg (Æresmedlem)
Matlary, Philip Arpad Håkon (Medlem nr. 100)
Mella, Johannes Lundeby
Myhre, Asgeir
Myhre, Karsten
Nesse, Petter Hasseløy
Nicolaisen, Oddmund
Nordberg, Øystein Helle
Nordby-Kringli, Margareth
Nordengen, Øistein
Norman, Nils-Petter
Nyberget, Terje Viktor
Nygaard, Per Victor 
Nyheim, Geir
Nysted, Thomas Victor
Næss, Jan Kristian
Olaussen, Gunnar
Olsen, Hans Petter
Ottesen, Roy Tore
Opperud, Arne (Tidl. sjef)
Paulsen, Dag Torgny
Paus, Thorleif Fredrik M
Pedersen, Haakon
Pedersen, Odd Egil                 
Petersen, Jarl
Pettersen, Kjell Tormod
Pettersen, Torbjørn
Platou, Jan Fredrik
Pran Arne (Tidligere sjef)
Refsethås, Jan Håvard
Ringheim, Morten
Risvold, Svein Arne
Rogne, Svein Richard
Rogstad, Jon (Tidligere sjef)
Rødø, Hans-Jacob
Rømmerud, Stein
Saga, Arild
Sandman, Grete
Sandum, Trond
Schjoll, Geir Aulie
Simonsen, Tom Martens
Sjursen, Frode
Skare, Kjell Ove Orderud
Skiaker, Arve
Skjellum, Åge (Æresmedlem)
Skjervold ,Bjørn
Skaarseth,  Erik Andreas
Sletner, 
Rune
Smedsrød, Roar
Solheim, Hilde
Solli, Øystein
Storli, Ola Hilmar
Stølan, Dag
Sundland, Geir
Surdal, Terje
Svendsen, Leif Heitmann
Syrstad, John
Tangnes, Bjørn
Tschudi, Madsen Bjørn
Thomsen, Rolf (Tidligere sjef)
Thomstad, André Berg
Tomter, Ranie Elisabeth
Torgersen, Svein
Troøien, Geir 
Vaagland, John
Vandvik, Erlend
Vihovde, Bjørn
Wefald, Sigurd
Wivesøll, Ole-Bernt
Ødegaard, Jan Christian
Ødelien, Åge
Ødemark, Per Ole
Øen, Tor Olav
Østreng, Hugo
Aabakken, Erling
Aasberg, Per Hermund
Aasheim, Rune
Aasland, Anders
Åsmul, Arild
Aalberg, Tore
Aarvik,, Svein Ragnar
Aastø,Jan
 

Tegn livsvarig Medlemsskap du OGSA!


Nyheter

Invitasjon til vårmøtet 2017
I forlengelsen av årsmøtet den 26.april 2017, kl 1800 i T-10, inviterer vil til vårmøte kl 1900. Baråpning og enkel…
Årsmøtet 2017
ÅRSMØTE_Presentasjon_2017.pdfDet innkalles til årsmøte i Krigsskolens venner, onsdag 26.april 2017, kl 1800 i T-10.Etter årsmøtet avholdes som vanlig et vårmøte,…
Høstmøtet 2016 - Krigsskolens innovasjonsdag
I år slår vi sammen Krigsskolens Venners høstmøte med Kadettsamfunnets Innovasjonsdag.I tillegg til det som fremgår av programmet, vil vi…