Velkommen til Krigsskolens venner


Krigsskolens venner (Military Academy Alumni) ble stiftet 1. juni 1991, i forbindelse med 10-årsjubileet til kull 78-81. Foreningen ble konstituert 24. november 1993.


Vedtektene våre sier bl a at KSV:

·         Har som formål å arbeide for at Krigsskolens historie og tradisjoner blir ivaretatt og videreført.

·         Skal ved hjelp av de ressurser medlemmene utgjør arbeide aktivt for å gjøre kjent de kvaliteter og verdier som formidles i Krigsskolens utdannelse.

·         Skal gjennom det nettverk tidligere kadetter representerer være et forum for utveksling av erfaringer og støtte for Krigsskolen.

·         Skal være det foretrukne nettverket for faglig og sosial kontakt mellom personer med krigsskolebakgrunn. Gjennom aktiv bruk av foreningens hjemmeside på Internett, deltakelse i aktiviteter i foreningens regi og i Krigsskolens regi skal foreningen bidra til slik kontakt. 


Hvem kan bli medlem?

Kadetter, offiserer med krigsskoleutdanning og alle nåværende og tidligere sivilt og militært ansatte ved Krigsskolen kan opptas som medlemmer av foreningen.

Med krigsskole forstås her ettårig, toårig og treårig krigsskole, Krigsskolens kvalifiseringskurs og Krigsskolen Gimlemoen.

Kadetter av alle kategorier ved Krigsskolen kan bli medlemmer fra den dato de er tatt opp ved skolen. 

Livsvarig medlemsavgift er pr 17/4 - 2013 fastsatt til kr 500.-


Beløpet settes inn på kontonummer: 15031217579. 

Deretter: Klikk her og send en mail til sekretæren der du oppgir fullt navn og adresse, KS-kull og e-mail. Sivile medlemmer oppgir når de begynte (og evt. sluttet) å jobbe på KS.

Fyll ut vedlegget: MedlemKSV.xlsx


Hva får du som medlem

Først og fremst våre to faste årlige møter vår og høst, med interessante diskusjoner om aktuelle emner. Gjennom generalforsamlingen som avholdes i tilknytning til vårmøtet er du med på å bestemme hva foreningen skal gjøre.  


Nyheter

Vårmøte og Årsmøte 2015
Datoen er 22. april og stedet er Krigsskolen på Linderud. Årsmøtet starter kl. 1700 i Bataljonssalen. Vårmøtet starter kl 1800-1930,…
HØSTMØTE TORSDAG 20. NOVEMBER KL. 18 - 20 PÅ LINDERUD
Krigsskolens lederskapsundervisning - hvilken nytte har jeg hatt av den? Tre krigsskole utdannede offiserer gir oss svaret!. Som ledere står…
VI FEIRER OBERST ANGEL 21. AUGUST
Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE Fremmøte kl 1830 ved statuen hans ved Holmenkollen restaurant (Holmenkollveien…